24 EKİM 2020 TARİHLİ VE 31284 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

24 Ekim 2020 Tarihli ve 31284 Sayılı Resmi Gazete Yayımlandı
24 Ekim 2020 06:25

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475)

YÖNETMELİKLER

–– Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– 100. Yıl Kutlamaları ile İlgili 2020/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/10/2020 Tarihli ve 9632 Sayılı Kararı

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı (No: 110)

–– Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 109 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 111)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

adliyekoridoru.com
Bu haberin tüm hakları adliyekoridoru.com'a aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

ADLİYE KORİDORU SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #