ÇALIŞANLAR DİKKAT! PİKNİĞE KATILMAYAN ÇALIŞAN TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILDI...

Patrona e-mail'le 'haftasonu piknik'e katılamayacağını bildirdi..İşten atıldı...Bölge Müdürü,Çalıştığı işyerinde haftasonu düzenlenen pikniğe hastalığı sebebiyle katılamayınca işten atıldı. Mahkeme, işe iade talebini reddederken, sevindiren haber Yargıtaydan geldi..
23 Haziran 2020 12:51

Hastalanınca 2 günlük istirahat raporu bulunan çalışan, Perşembe ve Cuma günleri işe gelemedi.. Cumartesi de henüz tam iyileşemeyince, işyeri tarafından düzenlenen pikniğe katılamayacağını farketti. Genel Müdüre e-mail çekerek, piknik için teşekkürlerini bildirdi ve Ancak,henüz tam olarak iyileşemediğinden pikniğe katılamayacağını söyledi.

Genel Müdür, iş günü olmayan pikniğin yapıldığı cumartesi günü için izin formu doldurmasını isteyince, duruma sinirlenen çalışan, cumartesi iş günü olmadığından izin formu doldurmasına gerek olmadığını belirtti. İzin dilekçesi doldurmadığı gibi pikniğe de katılmadı.

İddiaya göre, Pazartesi günü Genel Müdür tarafından çağırılarak, istifa dilekçesini imzalaması istenildi. İmzalamazsa bu defa tazminatsız işten atılacağı söylendi.
,
İstifa dilekçesini imzalamak zorunda kalan çalışan soluğu İş Mahkemesinde aldı., feshin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek işe iâdesini istedi.

İKALE SÖZLEŞMESİ YAPILDI İDDİASI

Davalı işveren şirket ise, davacı ile ikale anlaşması yapıldığını ve çalışanın tazminatını alarak, iş sözleşmesini karşılıklı olarak sona ereceğini açıkça kabul ettiğini iş akdini kendi isteği ile feshettiğini, davanın reddi gerektiğini söyledi.

İş Mahkemesi ikale anlaşmasının varlığını kabul ederek işe iade talebini reddetti.

Kararı temyiz eden çalışana ise müjdeli haberi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi verdi.

YARGITAY İKALENİN ŞARTLARINA DEĞİNDİ

Yargıtay, İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, Sözleşmenin, doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sona erdirilmesi yönündeki işlemin ikale olarak adlandırıldığını ifade ederken, ikale anlaşması yapan çalışanın ardından işe iade davası açmasının hayatın olağan akışına da uymadığını ifade etti. İşçi yararına yorum ilkesi ve somut olayın özelliklerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğini dile getiren Yüksek Mahkeme, işyerinde hafta sonu düzenlenen pikniğe katılmayan çalışanın ertesi günü istifa etmesini ikale olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi.

ÇALIŞAN İŞE İADE EDİLMELİ..

'…..davacının 18-20.06.2014 tarihleri arası raporlu olması nedeniyle, 21.06.2014 cumartesi günü davalı işverenlik tarafından düzenlenen piknik organizasyonuna katılamadığı, buna ilişkin 23.06.2014 genel müdür ...... gönderdiği e mailde; pikniğe istemesine rağmen rahatsızlığı nedeni ile katılamadığını belirtip, piknik organizasyonu için teşekkür etmesi üzerine, davacı işçiden izin formu düzenlemesi istenmiş, davacı ile ..... arasında e- mail yolu ile izin formu düzenlenmesi konusunda fikir ayrılığına düşüldüğü tespit edilmiştir. Dava dilekçesindeki açıklamalar ve ikale sözleşmesinin 01.07.2014 tarihinde düzenlenmesinden hareketle davacının kendi hür iradesi ile değil de, davalı işverenlik tarafından yapılan baskı sonucu ikale sözleşmesini imzalamak zorunda kaldığı, yukarıda yazılı normatif düzenleme uyarınca geçerli bir ikale sözleşmesinin olmadığı anlaşıldığından mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır…' diyerek çalışanın işine iadesine karar verdi..

SGKREHBERİ

ADLİYE KORİDORU SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #