Görevinden ayrılan avukata vekalet ücreti verebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde görev yapmaktayken çeşitli nedenlerle ayrılan personele, görevli oldukları süre içerisinde takip etmiş oldukları dava ve icra takip dosyalarından tahsil edilen vekalet ücretlerinden % 55'lik kısım dahilinde vekalet ücreti ödenebileceğine karar verdi.  
31 Mart 2021 07:54

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu amu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde görev yapmaktayken çeşitli nedenlerle ayrılan personelle ilgili önemli bir karar verdi.

Danıştay heyeti, 659 sayılı KHK kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde görev yapmaktayken çeşitli nedenlerle ayrılan personele, görevli oldukları süre içerisinde takip etmiş oldukları dava ve icra takip dosyalarından tahsil edilen vekalet ücretlerinden% 55'lik kısım dahilinde vekalet ücreti ödenebileceği ve başvuruya konu kararlar arasındaki aykırılığın "Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesinin 16/01/2020 tarih ve E:2019/1531, K:2020/42 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi" yolunda karar verdi.

MEMURLAR.NET

ADLİYE KORİDORU SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #