SON EKLENENLER

İcra dosyasında polisleri ilgilendiren kritik karar!

İcra dosyasında taşınmazın tahliyesi ile görevli polisler görev yerlerini terk etti. Borçlunun kardeşi avukatın boynuna bıçak dayadı. Mahkeme güvenliği sağlamakla görevli memurların icra mahallinin terk etmesi nedeniyle hizmet kusuru oluştuğuna karar verdi
11 Mayıs 2022 21:21

İcra dosyasında taşınmazın tahliyesi ile görevli polisler görev yerlerini terk etti. Borçlunun kardeşi avukatın boynuna bıçak dayadı. Mahkeme güvenliği sağlamakla görevli memurların icra mahallinin terk etmesi nedeniyle hizmet kusuru oluştuğuna karar verdi. Mahkeme davalı idareye 20 bin TL manevi tazminata hükmetti. İşte detaylar...

İCRA DOSYASINDA TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Avukat olan davacının icra dosyasında taşınmazın tahliyesi sırasında davacının ve icra memurlarının can güvenliğinin tehlikeye düşecek olacağının öngörülmesi nedeniyle icra müdürlüğünce icra memurlarının talimatları doğrultusunda icra mahallinde görev yapmak üzere davalı idareden kolluk kuvveti istenilmiştir.

BORÇLUNUN KARDEŞİ AVUKATIN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Davalı idareden temin edilen iki polis memuru ile Plazanın 2. katında olan icra mahalline gidildiği, taşınmazın tahliyesi icra edilirken davalı idarenin polis memurlarının asıl görev yeri olan icra mahallini terk ederek plazanın dışında gerçekleşen başka bir olaya müdahale ettikleri sırada icra mahallinde borçlunun kardeşinin alacaklı vekili olan davacının boğazına bıçak dayamak suretiyle davacının hayati tehlike geçirmesine sebep olmuştur.

POLİSLER HACİZ MAHALLİNİ TERK ETTİ

Haciz mahallinin plazanın ikinci katı olduğu dikkate alındığında icra mahallinin güvenliğinin sağlanması için davalı idareden temin edilen her iki polis memurunun haciz mahallini terk ettikleri, en azından birisinin icra mahallinde bulunması gerektiği, bu sebeple meydana gelen olayda güvenlik zafiyetine yol açıldığı, söz konusu bu durumun ise hizmet kusurunu oluşturmaktadır.

İDARE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Bu durumda, olayın oluş şekli, davacının uğradığı manevi zarar ve davalı idarenin kusurunun ağırlığı dikkate alındığında takdiren 20.000,00-TL manevi tazminatın davalı idare tarafından davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Adana BİM 2. Dava Dairesi Esas No: 2021/1592 -Karar No: 2022/89-Karar Tarihi: 13.01.2022

SGKREHBERİ

ADLİYE KORİDORU SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER